Chính sách giao hàng của BOLO.vn

Hướng dẫn giao nhận trên website BOLO.vn

Quy trình giao nhận vận chuyển

  • Người mua toàn quyền thỏa thuận với người bán về phương thức giao hàng với món hàng mình đã đặt mua, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào 2 bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận.
  • BOLO.vn yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản phẩm phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán.
  • Người mua cần đọc kỹ những chính sách vận chuyển của người bán trong mỗi tin rao bán.
  • Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

    – Người Mua và Người Bán tự liên lạc với nhau qua thông tin được Người Bán cung cấp khi rao tin để xác nhận việc mua hàng hay hủy mua hàng.