Hướng dẫn bán hàng trên BOLO.vn

QUY TRÌNH ĐĂNG TIN BÁN

Quy trình dành cho người bán hàng (“Người Bán”)

a. Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:

Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.

Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản (MS Word, OpenOffice).

Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, png, jpeg hoặc có thể chụp trực tiếp sản phẩm khi đăng bán.

b. Đưa nội dung lên Website:

Để đưa tin bài lên Website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản (nếu có) hoặc Đăng ký tài khoản

Bước 2: Tiến hành đăng tin bán:

+ Viết bài liên quan đến sản phẩm (mô tả chi tiết sản phẩm, hình ảnh, giá và thông tin liên hệ của người bán) theo đúng “Loại tin”, “Danh mục”… mà người bán muốn đăng.

+ Ban quản trị sẽ tiến hành kiểm duyệt nội dung tin đăng trong thời gian 24h kể từ khi người bán đăng tin. Những tin nào sai quy định đăng tin sẽ được phản hồi yêu cầu chỉnh sửa qua số điện thoại hoặc email cho thành viên. Khi nào thành viên sửa lại tin đăng theo đúng quy định ban quản trị sẽ cho hiển thị lên Website.